И оваа година во затворот во Тетово е отворена летната сезона.

Затворениците имаат базен, а директорот на тетовскиот затвор најави дека овие објави не ги прават за рекламирање дека е добро во затворот, туку да ги утешат членовите на семејствата.

„Овие објави не ги правиме за рекламирање и за да намамиме некого дека вака е добро во затвор, далеку од тоа мислење, туку за да ги утешиме членовите на семејството дека секторот за ресоцијализација работи секојдневно со нивните роднини, со едукативни методи кои по напуштање на затворот бидете подготвени и ресоцијализирани да продолжат со нормалниот живот со своите семејства кога ќе ја напуштат оваа институција, организираат часови за разни кривични дела, приредуваат и спортски игри и натпревари.

Потсетуваме и на мислењето дека осудените не само што се казнуваат туку и имаат нивните законски права,каде што воспитувачите работат со нив прво за да се прилагодат од почетокот на реченицата на правилата на куќниот ред како и да се ресоцијализираат и да се подготват по завршувањето на реченицата за да се покајат за направените грешки за да не бидат повеќе повторувачи. на делата и да го продолжат нормалниот живот со своите семејства, бидејќи во животот секој може да згреши“, напиша директорот.