Со повеќе пари во пензискиот фонд собрани од придонеси што нелегално се избегнуваат ќе има и повеќе пари за пензионерите, вели даночниот експерт Славко Лазовски.

Сивата економија, според процените на Институтот за економски политика и развој „Фајненс тинк“ , годишно „јаде“ повеќе од 2,5 милијарди евра. Толку пари можеле, а не се слеале во државната каса, а еден дел од тие пари се и поради неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување од граѓани што работат во неформалниот сектор, или на кои сè уште еден дел од платата им се дава на рака.

Tој вели дека со повеќе пари во пензискиот фонд собрани од придонеси што нелегално се избегнуваат, ќе има и повеќе пари за пензионерите.

– Ни недостига и транспарентност. Фондот за пензиско треба редовно да објавува податоци колку придонеси се уплатени од колку фирми, да објавува списоци на фирми што редовно не плаќаат плати, а со тоа не уплатуваат и пензиски придонес. Исто така, треба да објавува и колкав данок на доход е собран од пензиите, затоа што никој не спомнува дека и пензиите се оданочуваат – вели Лазовски.

Пензионерите, пак, со денови протестираат и бараат линеарно зголемување на пензиите по 3.500 денари за секого, место процентуално зголемување согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување кои од септември би требало да биде околу 6 проценти.