Во група на „Вибер“,  7.000 матуранти ги разменуваат одговорите и заеднички го решаваат тестот по англиски јазик, кој вчера го полагаа како дел од државната матура.

Вчера се полагаше вториот екстерен испит. Според податоците на Државниот испитен центар, како и во минатите години најмногу пријавени (13 922) има за испитот по Англиски јазик.