Во неодамна објавено истражување се објаснува еден од најнеобичните случаи на повреда на мозокот во историјата. Станува збор за пациент кој бил погоден со куршум во главата во 1938 година, за време на Шпанската граѓанска војна. По инцидентот, пациентот почнал да го гледа светот наопаку.

Луѓето и предметите му изгледале како да му доаѓаат од спротивната страна во однос на вистинската. Оваа состојба му се проширила и на сетилата за слух и допир. Тој можел да чита букви кои се отпечатени нормално и наопаку, а неговиот мозок не можел да ги разликува двете верзии.

На пациентот, светот некогаш му изгледал наопаку, па затоа гледал мажи кои работеле свртени наопаку на скелиња, на пример. Освен тоа, тој можел да го препознае времето на рачен часовник од секој агол.

Ова не се единствените симптоми со кои живеел овој пациент. Тој можел да види и бои одвоени од нивните предмети, предмети кои се појавуваат во три примероци, а се соочувал и со случаи на далтонизам.

Научниците го анализирале пациентот во период од речиси 50 години, а оваа анализа довела до промени во начинот на кој го разбираме мозокот. Врз основа на анализата на пациентот, шпанскиот невронаучник Хусто Гонзало предложил дека мозокот не е збир од различни делови, туку неговите различни функции се распространети во сите делови од органот.

Освен тоа, тој предложил теорија дека влијанието на мозочното оштетување зависи од големината и положбата на повредата, но овие повреди не уништуваат специфични функции, туку го нарушуваат балансот на повеќе функции.