Студија објавена во списанието „Нејчр енерџи“

Професорот Шижанг Чао од Австралискиот универзитет во Аделаида и вонредната професорка Јао Женг од Факултетот за хемиско инженерство водеа меѓународен тим што успешно ја раздели морската вода без претходен третман за да произведе „зелен“ водород. Тимот го објави своето истражување во списанието „Нејчр енерџи“.
– Ја разделивме природната морска вода на кислород и водород со речиси 100 проценти ефикасност за да произведеме еколошки водород со електролиза, користејќи нескапоцен и евтин катализатор во комерцијален електролизатор – рече професорот Чао.

Морската вода е речиси бесконечен ресурс

Типичен неблагороден катализатор е кобалт оксид со хром оксид на површината.
– Користевме морска вода како суровина без потреба од какви било процеси на претходна обработка, како што е десалинизација со обратна осмоза, прочистување или алкализација. Перформансите на комерцијалниот електролизатор со нашите катализатори што работат во морска вода се блиски до оние на платина/иридиумските катализатори што работат во суровина со високопрочистена дејонизирана вода – објасни професорката Женг.
Таа додаде дека сегашните електролизери работат со високопрочистен воден електролит. Зголемената побарувачка за водород што делумно или целосно би ја заменила енергијата произведена од фосилните горива значително ќе го зголеми недостигот на сè поограничените ресурси на свежа вода.
Морската вода е речиси бесконечен ресурс и се смета за природен извор на електролити. Ова е попрактично за региони со долги брегови и многу сончева светлина. Меѓутоа, тоа не е практично за региони каде што нема доволно морска вода.
Електролизата на морската вода сè уште е во почетна фаза во споредба со електролизата на чистата вода, поради несаканите реакции на електродите и корозијата што произлегува од сложеноста на користењето на морската вода.
– Секогаш е неопходно да се третира нечистата вода до нивото на чистота на водата за конвенционалните електролизери, вклучувајќи и десалинизација и дејонизација, што ги зголемува трошоците за работа и одржување на процесот. Нашата работа дава решение за директна употреба на морска вода без систем за претходен третман и додавање алкалии, што покажува слични перформанси на постојниот електролизатор за зрела чиста вода базирана на метал – истакнува Женг.

Побарувачката за кобалт би се зголемила

Тимот ќе работи на размерување на системот, користејќи поголем електролизер, за да може да се користи во комерцијални процеси, како што се производство на водород за горивни ќелии и синтеза на амонијак.
Ако оваа работа се повтори со сличен успех, тоа ќе биде голем напредок. Не станува збор за скапи благородни метали. Но кобалтот, иако не е толку редок, во никој случај го нема во изобилство. Затоа, иднината на кобалтот е многу сомнителна да се процени. Доколку ова истражување се покаже точно, побарувачката за кобалт би се зголемила и би станала значително поскапа.
Друга работа е да не се расправа за изворот на енергија. Иако влезната енергија е дефинитивно електрична и се тврди дека ефикасноста е блиску до 100 проценти, пресметката на влезот наспроти излезот не е прикажана или дискутирана. Сепак, можноста за значително намалени трошоци за извори на вода, со неупотреба на благородни метали, е причина за многу исчекувања, пренесува „Оилпрајс.ком“.