Финансискиот стрес е најсилниот стрес што го погодува современиот човек – сугерира една британска научна студија. Истражувањето, кое опфатило 5.000 возрасни лица на возраст од 50 и повеќе години, покажало дека меѓу стресните фактори кои биле проучувани, како што се тешка загуба, инвалидитет, болест и развод, финансискиот стрес се издвоил како најштетен. Научниците од Колеџот во Лондон и Универзитетот Кинг ја истражуваа врската помеѓу хроничниот стрес и здравствените индикатори кај постарите групи на население. Испитувајќи четири биомаркери: кортизол, Ц-реактивен протеин, фибриноген и фактор на раст сличен на инсулин-1 (сите поврзани со стрес, воспаление и стареење), студијата покажа дека оние со финансиски проблеми имаат 60 отсто поголеми шанси да имаат најмногу во рок од четири години.испитаниците имаат „здравствени профили со висок ризик“. Резултатите беа објавени во списанието Brain, Behavior and Immunity. Финансискиот стрес е најштетен за биолошкото здравје, истакнуваат експертите. Неговото инвазивно влијание врз различни аспекти од животот потенцијално води до семејни конфликти, социјална исклученост, глад или бездомништво.