Советничката на ВМРО-ДПМНЕ во општина Куманово, а тогаш вработена во Собранието, Елена Доцевска-Божиновска ја доби Македонија на Судот за човекови права во Стразбур кој пресуди дека и  биле прекршени правата при постапката за одредување притвор, а во врска со нападот на Собранието на 27 април. Државата сега треба да и плати на Доцевска-Божиновска 1.600 евра.

Случајот се однесува за неможноста на апликантката, а која била дел од топлата на 27 април, да ги оспори поднесоците на јавниот обвинител во постапката за нејзиниот притвор и недостатокот на брзо преиспитување на тој притвор.

Во Пресудата од Стразбур стои дека Судот:

-Ги прогласува за прифатливи жалбите за доцнењето на доставувањето на жалбата на јавното обвинителство до жалителката и должината на постапката за ревизија во врска со продолжувањето на нејзиниот притвор;
-Утврдува дека има повреда на член 5 став 4 од Конвенцијата поради ненавремено доставување на жалбата на јавниот обвинител против наредбата за домашен притвор на апликантката за неа;
-Утврдува дека има повреда на член 5 став 4 од Конвенцијата поради недостаток на брза проверка на притворот на апликантот;

Според Пресудата, на 30 ноември 2017 година, совет од тројца судии на Основниот суд Скопје му го заменил куќниот притвор на апликантот со притвор во затвор. Таа наредба е донесена врз основа на жалба на јавниот обвинител добиена од судот претходно истиот ден, а која му била доставена на жалителот на 1 декември 2017 година. По рочиштето одржано на 12 декември 2017 година во присуство на двајцата адвокати на жалителот, Апелациониот суд Скопје („апелациониот суд“) ја одбил жалбата на жалителот против решението за притвор.

Последователно, притворот на жалителот бил продолжен. Жалбата поднесена од апликантот на 28 декември 2017 година против продолжувањето беше разгледана од страна на апелациониот суд на 15 јануари 2018 година.