Министерството за рударство и енергетика на Србија денеска објави тендер за изработка на прелиминарна техничка студија за разгледување на мирновременската примена на нуклеарната енергија.

Како што е напишано во јавниот повик на порталот за јавни набавки, од стручните консултанти се очекува „да спроведат темелна компаративна и веродостојна анализа на опциите на достапните технологии на пазарот, вклучувајќи мали модуларни реактори (SMR) како и реактори од конвенционален тип и да разгледаат најдобрите достапни опции за нуклеарна технологија за Република Србија“. Крајниот рок за аплицирање е 16 јули.

Како образложение за изработката на оваа студија, во тендерската документација стои дека „во услови на растечки енергетски потреби кои се очекуваат во наредните децении, поткрепени со постепена електрификација на стопанството, со зголемување на учеството на ОИЕ во мрежата и намалувањето на производството на јаглен, нуклеарната енергија треба да се смета како еднаква опција која може да придонесе за стабилно снабдување со електрична енергија со ниска содржина на јаглерод, покрај хидроенергијата и гасот“.

Во наредните месеци ќе биде потпишан и Меморандум за разбирање со кој ќе се постави рамка за меѓуинституционална соработка и размена на знаења од областа на мирољубивата примена на нуклеарната енергија, развојот на човечките ресурси, вклучувањето на сите релевантни учесници, радијација и нуклеарна безбедност, нуклеарна безбедност, гориво за нуклеарно управување… помеѓу Министерството за рударство и енергетика, Министерството за наука, технолошки развој и иновации, Министерството за образование, Министерството за заштита на животната средина, Министерството за здравство и сите други релевантни членови на научната и академската заедница во Србија.

Во документите се наведува и дека оваа студија ќе вклучува сеопфатна проценка на потенцијалните придобивки и предизвици од перспектива на електричната мрежа при изградбата на нови нуклеарни централи во Србија, имајќи предвид дека пазарот може да се спои со единствениот европски пазар на електрична енергија во 2025 година.

Министерката за рударство и енергетика Дубравка Ѓедовиќ Хандановиќ оваа недела разговараше со делегацијата на француската државна енергетска компанија ЕДФ за соработката во енергетскиот сектор, со посебен осврт на развојот на соработката во мирновременската примена на нуклеарната енергија, Министерството за соопштија за рударство и енергетика.

Во таа прилика, Ѓедовиќ Хандановиќ истакна дека Владата на Србија веќе ги поставува основите за давање информирани проценки за потенцијалот за реализација на програмата за нуклеарна енергија врз основа на специфичните барања и можности на земјата.