Во денешниот зафатен свет, чувството на замор е значајно прашање кога станува збор за општата благосостојба на луѓето. Не е лесно да се забележи дека вашиот колега е на работ да „прегори“.

Меѓународен научен тим разви алатка за да ги идентификува поединците кои се најподложни на таканареченото прегорување на работното место.

Официјално наречена Алатка за процена на прегореност (Burnout Assessment Tool-BAT), таа користи серија прашања за да ја процени менталната и физичката состојба на поединецот на работа, врз основа на одговорите. И покрај недостигот на официјално медицинско признание, исцрпеноста на работа негативно влијае врз менталното и физичкото здравје, што потенцијално води до развој на посериозни болести.

Врз основа на податоци обезбедени од 493 лица, оваа алатка ги пресметува резултатите во однос на националниот просек во седум земји за да го идентификува ризикот од исцрпеност и да преземе превентивни мерки.

Горенаведената алатка моментално се однесува на неколку избрани земји и бара одредено приспособување.
Испитувајќи домени како што се односот помеѓу работата и домот, обемот на работа, задоволството од работата и емоционалниот стрес, алатката дава резултати кои укажуваат на ризик од прекумерен замор. Резултатите покажуваат дека 13 отсто од тестираните Норвежани биле изложени на висок ризик од прекумерен замор, а слични истражувања се спроведуваат и на други места.

Научниците нагласуваат работодавците веднаш да се справат со ризиците од прекумерниот замор на вработените. Нерешавањето на овие ризици навреме може да има долгорочни последици.

Идентификуваните ризик-фактори се нереални очекувања, организациска промена, ниска самодоверба и ограничени можности. Прегорувањето се манифестира во исцрпеност, емоционално одвојување и нарушена емоционална регулација, но навременото препознавање и интервенцијата ги подобруваат резултатите.