Почитувањето е една од најосновните и важни карактеристики во секоја врска. Ако забележите некои од следниве знаци, може да биде дека вашиот партнер не ве почитува на начин како што треба:

Изразување на подценување или критикување: Ако вашиот партнер стално ве критикува, смалува значењето на вашите мислења или одлуки, или ве чини да се чувствувате некомпетентни, тоа може да биде знак на недостаток на почитување.

Игнорирање на вашите потреби и чувства: Ако вашиот партнер често ги игнорира вашиот глас, потреби и чувства и донесува одлуки без да ве консултира, тоа може да укажува на недостаток на почитување кон вас.

Контрола и доминирање: Ако вашиот партнер се обидува да ве контролира, доминира и влијае на вашиот живот и одлуки без ваша согласност, тоа не е здрав начин на однос и може да укажува на недостаток на вистинско почитување.

Презирливо однесување или навредлив јазик: Било какво форма на вреднеж или презирливо однесување, вклучувајќи и навредлив јазик, не е прифатлива во здрава врска. Ако партнерот ве почитува, нема да се однесува така кон вас.

Ако забележите некои од овие знаци, е важно да ги размислите за вашиот однос и дали тој е здрав и поддржувачки за вас. Партнерството треба да биде базирано на взајамно почитување, доверба и поддршка. Ако имате сомневања, можеби би било добро да разговарате со некој близок или професионален советник за меѓулични односи.