Лекторатот по македонски јазик при Универзитетот ЕЛТЕ во Будимпешта имаше неколку активности поврзани со чествувањето на 35-годишнина од наставата на македонскиот јазик на Универзитетот ЕЛТЕ. Во библиотеката на Институтот за славистика и балтичка филологија, професорот д-р Горанчо Ангелов од Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип одржа предавање на тема „Македонски традиционални инструменти, органологија и употреба некогаш и денес“.

На предавањето, Ангелов ги претстави македонскиот фолклор и традиционалните инструменти, како и начинот на свирење, а пред студентите свиреше и на гајда и кавал.

Предавањето предизвика огромен интерес кај студентите, но беа присутни и голем број музичари кои се занимаваат со фолклор. Се разви долга дискусија, присутните прашуваа и бараа дополнителни информации за македонскиот фолклор, а изнесуваа и свои искуства и впечатоци за начинот на интерпретација на македонската изворна музика.

Следниот ден во култното кафе „Живаго“ во Будимпешта, Горан Ангелов и унгарското дуо „БудаПесме“ изведоа и целовечерен концерт со македонски народни песни. Во изведбата на „БудаПесме“ и Горанчо Ангелов беа вклучени песни како „Зајди, зајди“, „Јано мори“, „Домаќине, добри гости ти дојдоа“, „Ибраим оџа“, „Благуњо дејче“ и многу други.
Лекторот по македонски јазик, Златко Панзов, истакна дека соработката помеѓу македонските и унгарските музичари ќе придонесе за поширока промоција на македонскиот фолклор во Унгарија и создавање на локални промотори, не само за фолклорот, туку и за македонската култура во целина.