Не смееме да дозволиме функционерите да добијат второ зголемување на платите за годинава. Предложивме да се утврди основниот параметар со кој ќе се зголемат платите во јавниот сектор во транзицискиот период од две години и тој да биде ист процент од најниската категорија на работно место до највисоката – велат синдикалците.

Синдикатите и владата не можат да се договорат како да растат платите во јавниот сектор, додека не стапи во сила ново системско решение, за кое во моментов се преговара во Економско-социјалниот совет и кое би требало да почна да се применува од 2025 година.

Синдикатите се залагаат дотогаш зголемувањето на платите да биде исто и за вработените и за функционерите. За таа цел, тие предлагаат платите на функционерите во меѓувреме или да се замрзнат или да се вратат на нивото од пред одлуката на Уставниот суд, по која им се зголемија за 78%. Владата, пак, е изненадена од новите предлози на синдикатите и нема одговор.


Експерти и економисти велат дека предлогот на синдикатот е добар и треба да се прифати. Тие потсетуваат дека Владата уште пред 4 месеци најави амортизација на високиот пораст на платите на функционерите, кој настана по одлуката на Уставниот суд.

Синдикатите предлагаат во транзицискиот период од 2 години , платите да растат според еден од трите параметрите, како основен: инфлација од 14, 2%, пораст на минимална плата од 12,5% или според порастот на просечна бруто-плата за ланската година од 10, 9%.

– Како синдикати не смееме да дозволиме функционерите да добијат второ зголемување на платите за годинава. Предложивме да се утврди основниот параметар со кој ќе се зголемат платите во јавниот сектор во транзицискиот период од две години и тој да биде ист од најниската категорија на работно место до највисоката, претседател на државата, и сите да добиеме процентуално зголемување на платите. Но, притоа е важно платите на функционерите да се замрзнат до примената на новата методологија на пресметка на платите или да се вратат на нивото од пред одлуката на Уставниот суд. Да појаснам, ние не сакаме да им ги намалиме платите на функционерите, туку да не го изгубиме процентот на зголемување на платите на работниците за периодот на транзицијата, кој според наши пресметки треба да биде 60% – вели претседателот на ССМ Слободан Трендафилов.

Ако нема замрзнување ќе има „последици за владата“?


Според неговите пресметки, доколку функционерите утре се откажат од зголемувањето од 78% секој вработен во јавниот сектор би добил по 1.500 во нето на неговата сметка, ако тие пари би се трансферирале во плати на вработените во јавниот сектор.

Трендафилов ја предупредува владата на „последици“ доколку не прифати платите на функционерите да се замрзнат или да се вратат на нивото пред одлуката на Уставниот суд

– Ние, како синдикати, нема да му ја објаснуваме таа постапка на владата на работникот, туку ќе оставиме тоа владата сама да му го објасни. Па нека повелат и нека им објаснат на работниците кои се крајно незадоволни од порастот на платите на функционерите во време кога работникот едвај преживува – вели Трендафилов.

Експерти велат дека синдикатите ѝ дале добар предлог на владата, со кој може да се амортизира ударот кој беше предизвикан од одлуката на Уставниот суд, со која се зголемија платите на функционерите за високи 78%.