Професорката Мирјана Најчевска објаснува дека отстранувањето на 20 проценти од Уставот би повлекло повеќе работи, меѓу кои и сместувањето на Охридскиот договор во историјата, чиишто точки ја содржат формулацијата 20 проценти.

– Отстранувањето на 20 проценти од Уставот повлекува: Сместување на Охридскиот рамковен договор на полицата на историјата; Затворање на министерството за политички систем; Отстранување на секое спомнување на правична застапеност; Отстранување на сите одредби со кои се предвидува афирмативна акција поврзана со вработувањето, студирањето, напредувањето; отстранување на одредбите кои се повикуваат на Бадентеровиот принцип – вели Најчевска.

Додава дека ако овие три партии се согласуваат со ова, супер би било да се отстранат тие 20 проценти од Уставот, против кои таа била уште од самиот почеток на нивното воведување.