Македонските граѓани што на денот на изборите нема да имаат важечка лична карта или нов пасош, нема да можат да го остварат своето право на глас, пренесува ТВ Канал 5.

За проблемот алармираше министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој од службите на МВР добил инфомрација дека станува зор за околу 100.000 полнотелни граѓани на земјава кои немаат лична карта, а имаат пасош со старото име на државата.

-Лицата кои имаат лична карта со рок на важност, а со името „Република Македонија“ ќе може да го остварат правото на глас. Лицата кои немаат важечка лична карта и правото на глас сакаат да го остварат со патна исправа со името „Република Македонија“, согласно член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за патните исправи нема да можат да гласаат на денот на изборите,- велат од Државната изборна комисија.

Потенцијално, најголем проблем може да имаат лицата кои сега стануваат полнолетни и треба за прв пат да извадат лична карта…

Народниот правобранител кажа дека се зголмеува бројот на претставки до неговата канцеларија поврзани со овој проблем..

-Дел од граѓаните, граѓаните кои во меѓувреме наполниле или ќе наполнат 18 години, а немаат лични карти ниту патни исправи, ќе се доведе во прашање нивното уставното право загарано право. Дел од нив имаат патни исправи со старото име и тие се неисправни за изборниот процес. Доколку не преземе ништо Владата, многу граѓани ќе се доведат во таква ситуација, вели Народниот Правобранител.