Погледнете ја видео објавата на Стојко Стојков, копретседателот на ОМО ‘Илинден’-Пирин, во кое ги повикува Македонците од целиот свет да се обединат во одбрана на Македонците, кои страдаат од зголемените бугарски напади да го избришат македонскиот етнички идентитет и човековите права.

За да помогнете и вие, контактирајте/донирајте преку ММДЧП на mhrmi.org/donations, преку Ицо Најдовски на facebook.com/ico.najdovskiperin или кај ОМО Илинден – Пирин на facebook.com/OMOIlindenPirin1998