Општините во регионот на Пелагонија и југозападниот регион се соочуваат со недостаток на систем за управување со градежен отпад, во услови кога имаат 194 диви депонии и возилата за смет постари од 25 години. Во овие околности, девет општини од овие региони ќе бидат вклучени во проект за одржливо управување со отпад финансиран од шведски институции.

„Доколку општините не успеат ефективни да понудат општинските услуги, тие може да ги загрози нивните надлежности“, рече Рајан Нокс – извршен директор Салар Интернационал.

Најголем товар за практичната реализација на овој проект ќе имаат општините, бидејќи оттаму започнува создавањето општество посвесно за еколошкиот ризик од лошото управување со отпадот.

„Услугите за одржливо управување со комуналниот отпад не се само потреба, тие се и катализатор за инклузивен раст, отворање нови работни места и подобрен квалитет на живот“, Ами Ларсон Џаин – амбасадор на Шведска во Скопје.

Министерката Каја Шукова рече дека состојбата во управувањето со отпадот е подобрена во последните години, но се уште не е на вистинското ниво.

Според Душица Перишии, директорка на ЗЕЛС, подобро спроведување на законите од страна на граѓаните се постигнува со построго спроведување на санкциите предвидени во законските одредби.

Според една студија, излегува дека еден од недостатоците е што децентрализацијата во Македонија била само институционална, а не функционална, бидејќи централната власт одржува значителна контрола врз јавните институции кои се префрлени на локалните институции. Податоците обелоденети денеска на Меѓународниот ден на животната средина, покажуваат дека животната средина е на дното на листата на приоритети на локално ниво.