Можеби премногу долго ги одложувате работите. Па, денес е денот кога можете да ја започнете промената.

Почнувајќи од денес, престанете:

да се лутите поради глупави работи;

Да се жалите;

да се грижите за работи кои се надвор од ваша контрола;

да се обвинувате себеси;

да биде неактивен;

да озборува;

да се биде сомнителен;

да се биде груб кон другите;

да мразите;

да користите луѓе.

Време е да започнете:

да верувате во добро;

да се сакате себеси и да бидете први на вашата приоритетна листа;

да се насмевнуваме повеќе и пошироко;

да се надевате и да верувате во себе;

да покаже повеќе учтивост;

да изразите благодарност;

да бидете свесни;

да ги сакате луѓето;

да работите повеќе.

Почнете да живеете вистински денес!