Пратениците од параламентарното мнозинство денеска ги усвоија законските измени: со кои каматата нема да може да биде поголема од долгот.

Со измените во Законот за облигациони односи и Законот за извршување, казнената камата нема да може да биде поголема од долгот. Дополнително, се скратува и рокот за застареност од 10 на 5 години од правосилноста на одлуката.

И претставниците од невладините здруженија велат дека измените, како што се ветуваат ќе значат најпосле крај на „дивеењето“ на извршителите, кои знаее и по десетпати повисоки суми да има наплатат на граѓаните кои изумиле или не успеале да платат некој долг.

Сегашното решение од 10 години застареност им даваше можност на извршителите да манипулираат со извршувањето и да го одолговлекуваат, а граѓанинот должник да биде принуден на крајот да плати висока сума за камата која во одредени случаи можеше да биде и 100 пати повисока.