Земјоделците и невадините организации реагираат на ново предложените измени на законот за земјоделско земјиште со кој од пренамена за фотоволтаици и други обновливи извори на енергија се брани само земјиштето од прва и втора класа.

Според националната земјоделска мрежа ваквата заштита на плодната почва како ресурс кој е од стратешко значење за македонија како земјоделска земја е недоволна и сметаат дека на мала врата ќе се дозволи да на плодните почви никнат фотоволтаци на секој чекор.

И Центарот за истражување и информирање за животната средина „Еко-свест“, побара да се преиспита потребата од законски измени со кои се овозможува трајна пренамена на земјоделските земјишта за обновливи извори на енергија со што според нив ќе се намали можноста за обезбеденост со храна за населението.

Тие во соработка со Ману имаат изаботено студија со која се укажува дека постојат огромни површини на деградирано земјиште на кои може да се изградат фотоволтаици со кои би се зголемил капацитет за 8 пати од сегашниот беза да се чепкаат плодните ниви. Ставот пак на министерствот за земјоделство кое е предлагач на измените е дека новина е тоа што со новиот закон мислењето на министерството ќе биде задолжително за да се направи пренамената а покјра прв аи втора категорија на кој категоришно е забрането се штитат и почвите и од трета и четврта категорија.

Инаку според податоците на геодетската управа во земјава едвај 8% од почвите се прва и втора класа и уште 32% се трата и четврта а 60% до површините ќе можат без проблем да добиваат дозволи за пренамени. И додека европската пракса е фотоволтаици да никнуваат на планински на ридести и деградирани површини кои не се производство на храна кај нас на најплдоните почви веќе никнуваат фотоволтаци.