Апостол Симовски, директорот на Заводот за статистика, во емисијата „24 анализа“ вечерва рече дека опаѓањето на наталитетот не е нова појава и датира од 60-тите години и константно има тренд на опаѓање.

– Резултат на тоа е и стареењето на населението што придонесува за зголемување на морталитетот. Клучната компонентна која влијае на сето ова е имиграцијата. Таа има двојно дејство, делува врз живата сила, значи губиме потенцијал и во најголем број случаи тоа е оној потенцијал кој треба да го носи демографскиот развот, особено за наталитетот. Со намалувањето на бројот на младото население, постарото население доаѓа до израз, што придонесува за зголемување на бројот на починати. – вели Симовски.