Игнорантски однос на власта кон здравствените работници кој трае седум месеци. Постојано препраќани од институција во институција, без никаков одговор-вака лекарите го опишуваат односот на власта кон нив.

Претставниците од Синдикатот на Клинички центар и од Синдикатот за здравство, фармација и социјална заштита-прашуваат зошто на власта и е проблем покачување на секој лекар за 3 000 денари, а не е проблем покачување за 78% за секој функционер.

За околу 1 000 функционери месечно се потребни 1,3 милиони евра или на годишно ниво околу 15 милиони евра. Истакнуваат дека во полн ек е „бел штрајк“ или демотивираност, ги одложуваат интервенциите и не се заинтересирани. Овој штрајк е поопасен од генералниот штрајк и претставува незаинтересираност на вработените. Се случува секаде каде што постои демотивираност. Околу 20 илјади медицински лица очекуваат покачување на платата. 

Министерот за здравство Фатмир Меџити, уверува дека за неколку дена ќе почне исплатата онака како што е договорено со Синдикатите. 

Лекарите реагираат дека од министерството за финансии немаат добиено никаков одговор и постојано се во исчекуваање. Најавија дека доколку не добијат одговор во накус можен рок ќе преземат радикални мерки, но сепак се надеваат дека нема да се случи радикалната одлука за генерален штрајк затоа што така ќе пати трето лице-пациентот, посочија дека, сите сме потенцијални пациенти.